Kwaliteit en registraties

De werkzame psychologen hebben een ruime werkervaring en zijn beiden universitair opgeleid.

Marcel Gerrits Jans (1962) is in 1990 als vrijgevestigd psycholoog begonnen en is inmiddels al jaren geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog BIG en psychotherapeut BIG.

Marcel Gerrits Jans is in het BIG register als GZ-psycholoog (gezondheidszorgpsycholoog) en is tevens geregistreerd als psychotherapeut BIG en lid van de LVVP (Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Indien u wenst kunt u ons Kwaliteitsstatuut op de praktijk inzien.

 

U kunt onze BIG inschrijvingen en lidmaatschappen hier vinden:

 

Marcel Gerrits Jans:

https://www.bigregister.nl/zoeken/zoekenopnaamenspecialisme/default.aspx

www.psynip.nl

www.lvvp.info

www.vcgp.nl

Wij werken met een aantal collega psychologen, psychotherapeuten, huisartsen en GGZ-praktijkondersteuners in Groningen samen. Daarnaast is er een grote groep huisartsen die af en toe naar onze praktijk verwijst.

Met collega GZ psychologen en/of psychotherapeuten vindt regelmatig intervisie plaats, bij- en nascholing wordt gevolgd om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Ons beleid is om de verwijzer schriftelijk op de hoogte te houden van de behandeling. Dit houdt in dat bij aanvang en bij afronding de verwijzer een terugkoppeling ontvangt. Tevens wordt doorgaans een behandelplan meegezonden. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer u schriftelijk toestemming heeft gegeven dat de verwijzer informatie mag ontvangen.

Zonodig kan overleg met de verwijzer via email plaatsvinden, evenals telefonisch overleg.

De werkzame psychologen zijn beiden lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), gevestigd te Amsterdam. Dit betekent dat wij gebonden zijn aan de kwaliteitseisen die de beroepscode van het NIP heeft vastgelegd .

Meer informatie hierover leest u hier (onder het hoofdstuk beroepscode):

www.psynip.nl

Klachten/geschillen

Mocht u een klacht hebben, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze eerst met uw psycholoog bespreekt. Wanneer dit geen oplossing biedt bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Via onderstaande linken kunt meer informatie vinden over de eventueel te volgen procedures.

https://www.psynip.nl/het-nip/tuchtrecht-en-klachten/klachtprocedure/

Wanneer Marcel Gerrits Jans uw behandelaar is, is ook de volgende link van toepassing:

https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/