Psychologische hulp kan nuttig zijn voor mensen die problemen of klachten hebben waar ze zelf niet uitkomen. Een algemeen gevoel van onvrede ('ik beleef zo weinig plezier aan mijn leven') kan evengoed reden voor hulp zijn als bijvoorbeeld het ervaren van angst in de trein of een winkel.

Mensen die contact opnemen met een psycholoog willen bijvoorbeeld:

 • beter in staat zijn beslissingen te nemen en keuzes te maken op het gebied van sociale contacten, relaties, werk, studie en manier van leven in het algemeen.
 • gevoelens van onzekerheid, angst en spanningen die al dan niet gepaard gaan met lichamelijke klachten, verminderen. Dit betreft zowel 'vage' angsten als duidelijk herkenbare fobieën.
 • meer tevredenheid over zichzelf en het eigen leven ontwikkelen; zichzelf beter leren kennen, leren zich makkelijker emotioneel te uiten, en het leren omgaan met grenzen en beperkingen.
 • herstellen van depressiviteit.
 • beter (werk)belastingen en stress hanteren;
 • herstellen van burnout en overspannenheid.
 • gebeurtenissen uit het verleden, die een negatieve invloed blijven uitoefenen op het leven nu, verwerken.
 • sociale vaardigheden verbeteren
 • beter opkomen voor zichzelf en de communicatie met anderen verbeteren (privé en op het werk).
 • problemen in hun relatie proberen op te lossen (relatietherapie).


U kunt bij ons terecht voor de volgende soorten psychologische zorg:

 • Basis zorg (GB GGZ)
 • Specialistische zorg (S GGZ)
 • Advies en consultatie gesprekken (dit wordt meestal niet vergoed)
 • Zelf een gesprek betalen: een consult van circa 50 minuten kost 85 euro (OZP-tarief)

De actuele wachttijden vindt u op de pagina Aanmelding. 

Op dit moment is aan Psychologen Zuiderpark verbonden:

 • Drs. Marcel Gerrits Jans (1962) is sinds 1990 als vrijgevestigd psycholoog begonnen en is inmiddels al jaren geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog BIG en psychotherapeut BIG. Hij verleent voornamelijk specialistische zorg (S GGZ) maar tevens ook basis zorg (GB GGZ).