Praktijk voor basis-ggz en psychotherapie

Psychologische hulp kan nuttig zijn voor mensen die problemen of klachten hebben waar ze zelf niet uitkomen. Mensen die contact opnemen met een psycholoog willen bijvoorbeeld:

   • beter in staat zijn beslissingen te nemen en keuzes te maken op het gebied van sociale contacten, relaties, werk, studie en manier van leven in het algemeen
   • gevoelens van onzekerheid, angst en spanningen die al dan niet gepaard gaan met lichamelijke klachten, verminderen. Dit betreft zowel ‘vage’ angsten als duidelijk herkenbare fobieën
   • meer tevredenheid over zichzelf en het eigen leven ontwikkelen; zichzelf beter leren kennen, leren zich makkelijker emotioneel te uiten, en het leren omgaan met grenzen en beperkingen
   • van een angstige of dubbelhartige (ambivalente) hechtingsstijl komen tot een meer veilige stijl van hechting en binding aan anderen (secure attachment)
   • persoonskenmerken en -problemen die storend zijn voor zichzelf, voor anderen, of voor de voortgang in het leven, in een positieve richting leren te veranderen
   • herstellen van depressiviteit
   • beter (werk)belastingen en stress hanteren; herstellen van burnout en overspannenheid
   • gebeurtenissen uit het verleden, die een negatieve invloed blijven uitoefenen op het leven nu, verwerken
   • sociale vaardigheden verbeteren, beter opkomen voor zichzelf, en de communicatie met anderen verbeteren (privé en op het werk)
   • problemen in hun relatie proberen op te lossen (relatietherapie)

U kunt bij ons terecht voor de volgende soorten psychologische zorg:

   • BasisGGZ
   • Specialistische GGZ / psychotherapie

De actuele wachttijden vindt u op de pagina Aanmelding.

Op dit moment is aan Psychologen Zuiderpark verbonden:

   • Drs. Marcel Gerrits Jans (1962) is in 1990 als vrijgevestigd psycholoog begonnen en is inmiddels al jaren geregistreerd als gezondheidszorg-psycholoog (GZ-psycholoog) BIG en psychotherapeut BIG. Hij werkt op een integratieve wijze, waarbij het beste van verschillende therapievormen worden samengenomen. Denk dan aan aspecten uit gedrags- en cognitieve therapie, schematherapie, psycho-analyse, systeemtherapie, en op mentalisatie gerichte therapie. Dit doet hij vanuit de ‘grondhouding’ van de persoonsgerichte experiëntiële (dit betekent op ontwikkelings-proces en gevoel gerichte) psychotherapie, als lid van de Nederlandse vereniging op dit gebied: zie verder www.vpep.nl voor meer informatie deze therapie-benadering.
20210721_190251