Klachten en geschillen

Mocht u een klacht hebben, dan stellen wij het op prijs wanneer u deze eerst met uw psycholoog bespreekt. Wanneer dit geen oplossing biedt bestaat de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Linken in het geval van klachten bij beroepsverenigingen:

In het geval van alle BIG-geregistreerde beroepen kunt u ook een klacht indienen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg: https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl