Betalingen en vergoedingen

U heeft zich aangemeld voor psychologische zorg.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient een stoornis (conform DSM V classificatie) te worden vastgesteld. Komt u in aanmerking voor een behandeling binnen de verzekerde zorg, dan valt deze of onder de Basis zorg (GB GGZ) of onder de Specialistische zorg.

Een verwijzing van uw huisarts of praktijkondersteuner van de huisarts is verplicht en de verwijzer heeft meestal aangegeven naar welke zorg u bent verwezen.

Typen zorg die vergoed worden

U kunt op twee manieren verwezen zijn voor psychologische hulp, die voor vergoeding vanuit het basispakket vanuit uw zorgverzekeraar vergoed worden:

1. Basis zorg: de Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met licht tot matig ernstige, niet- complexe psychologische problemen. De behandeling is in het algemeen kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen en met u bespreken hoeveel gesprekken er ongeveer verwacht worden om u te kunnen helpen.

Op basis van ernst en complexiteit van uw klachten bepaalt de psycholoog welk zorgproduct bij uw psychologische problematiek lijkt te horen.

Er zijn de volgende zorgproducten waaruit een behandeling kan bestaan:

    • kort: ongeveer 2 – 5 gesprekken, tarief € 522,13
    • middel: ongeveer 5-8 gesprekken, tarief € 885,01
    • intensief: ongeveer 8-12 gesprekken, tarief € 1434,96
    • onvolledig behandeltraject: 1-2 gesprekken, tarief € 228,04

Deze tarieven zijn vastgesteld door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De nota wordt rechtstreeks gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Een eventueel eigen risico betaalt u aan de zorgverzekeraar.

Het kan dus voorkomen dat u ondanks een huisartsverwijzing toch niet voor vergoeding in aanmerking komt; wel wordt de intake altijd vergoed, ook als de psycholoog geen stoornis kan vaststellen (dit valt onder hierboven genoemd Onvolledig Behandeltraject).

2. Specialistische GGZ: deze zorg, ook wel psychotherapie genoemd, richt zich op het behandelen van complexere problematiek, waarbij de problemen op meerdere psychologische en/of sociale gebieden liggen. Deze behandelingen vergen doorgaans meer tijd en gespecialiseerde behandelvormen.

In de specialistische zorg zijn er diverse zorgproducten, teveel om hier allemaal te kunnen noemen. Het komt er samengevat op neer dat u de zorg kunt krijgen die u nodig hebt, waarbij u alleen het eigen risico betaalt, voor zover u dat nog niet heeft besteed aan zorg bij andere specialisten/ziekenhuizen.

Eigen risico: dit is het bedrag dat u per jaar eerst zelf moet betalen voor de medische kosten die u maakt. De behandelingskosten binnen de Basis GGZ en de Specialistische GGZ vallen onder het verplichte risico van de zorgverzekeraar. In 2021 is dit bedrag € 385 tenzij u zelf voor een hoger eigen risico heeft gekozen.

Zelf betalen: een consult kost € 85 (OZP) tarief. U kunt ervoor kiezen om gesprekken zelf te betalen, bijvoorbeeld:

Wanneer wordt vastgesteld dat de problematiek niet voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar dan mag de behandeling niet vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Of u wilt in één of enkele bijeenkomsten een situatie of probleem bespreken. Bijvoorbeeld rondom een ingewikkelde levenssituatie of ontevredenheid omtrent een beroep of studie. Een huisartsverwijzing is hiertoe niet verplicht.

Relatietherapie is bij ons mogelijk. Meestal worden deze gesprekken niet vergoed door de zorgverzekeraar. Echter soms zijn er situaties waarin dit wel mogelijk is, bijvoorbeeld als een depressie kan worden geconstateerd. U kunt bij onze praktijk altijd informeren of in uw geval relatietherapie wel of niet onder de vergoede zorg valt. (Niet vergoede) sessies relatietherapie duren in de regel langer dan een individueel gesprek, tijd en kosten worden samen overeengekomen.

Afzeggen van afspraken/no show

Wanneer u niet in staat bent om uw afspraak na te komen dan verzoeken wij u om dit minimaal 24 uur van te voren door te geven. Dit kan via een e-mail (info@ppzg.nl) of telefonisch (050 – 3 142 152). U kunt altijd – ook buiten kantooruren – een boodschap achterlaten via de voicemail.

Afspraken die minder dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip worden afgemeld kunnen wij niet declareren bij uw zorgverzekeraar. Hetzelfde geldt indien u een afspraak niet nagekomen bent, zonder u af te melden (no show). De kosten van deze geplande tijd kunnen bij u in rekening worden gebracht (€ 45.00 per sessie).

Wanneer u minimaal 24 uur voor de afgesproken tijd heeft afgemeld worden geen kosten in rekening gebracht.

Contracten met zorgverzekeraars

De psychologen werkzaam bij Psychologen Zuiderpark hebben contracten afgesloten met de volgende zorgverzekeraars:

    • Menzis
    • De Friesland Zorgverzekeraar
    • Zilveren Kruis
    • VGZ
    • Caresq
    • CZ
    • DSW
    • ENO Zorgverzekeraar
    • ONVZ
    • Zorg en Zekerheid
    • ASR Ziektekostenverzekeringen

Onder bovenstaande hoofdverzekeraars vallen een groot aantal ‘submerken’. U kunt zelf nagaan onder welke hoofdverzekeraar uw verzekering valt.

Marcel Gerrits Jans heeft contracten betreffende de basisGGZ en de specialistische GGZ. De rekening wordt rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar verzonden.

Bij sommige budgetpolissen zijn andere vergoedingsregelingen. Informeert u zonodig bij uw zorgverzekeraar in hoeverre uw behandeling vergoed wordt.

Vragen over de kosten?

Als u vragen heeft over de kosten/vergoedingen van uw gesprekken, vraagt u het ons!