Soorten hulpverlening

Twee types zorg, welke door de zorgverzekeraar worden vergoed, zijn basisGGZ en specialistische GGZ. De huisarts (of haar of zijn praktijkondersteuner) heeft vaak al een idee over de vorm voor u, maar de psycholoog/psychotherapeut kan (samen met u) tot een andere conclusie komen, en dan kan het eerste idee worden aangepast.

Basis GGZ: (basis-generalistische GGZ) is bedoeld voor problemen en hulpvragen waarbij een korterdurende behandeling wel afdoende lijkt te zijn.

Ziet het er naar uit dat dat toch niet zo zal zijn, dan kan specialistische GGZ / psychotherapie een betere optie zijn. Terugverwijzing naar de huisarts of haar/zijn praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) is ook een mogelijkheid. De intake bij Psychologen Zuiderpark wordt dan wel vergoed (als zogenoemd Onvolledig Behandeltraject).

Specialistische GGZ: deze zorg, ook wel psychotherapie genoemd, richt zich op het behandelen van problematiek die over het algemeen niet in een korter tijdsbestek kan worden behandeld en meer specialistische kennis vereist, bijvoorbeeld omdat er dieper zal moeten worden gewerkt aan de identiteit / persoonlijkheid of aan zogenoemde hechtingsstijlen.

Voor beide typen zorg is een verwijzing van de huisarts/praktijkondersteuner verplicht.