Kwaliteit

Kwaliteit en registraties

De werkzame psychologen hebben een ruime werkervaring en zijn universitair opgeleid.

Marcel Gerrits Jans (1962) is in 1990 als vrijgevestigd psycholoog begonnen en is inmiddels al jaren geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog BIG en psychotherapeut BIG.

Zijn BIG-inschrijfnummer als Gezondheidszorgpsycholoog (GZ-psycholoog) is 19051670325. En als psychotherapeut 39051670316. Het BIG-register is te raadplegen via https://www.bigregister.nl

Ook is Marcel lid van:
    • het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), zie ook https://www.psynip.nl
    • de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP), zie ook https://www.lvvp.info Van deze vereniging heeft hij een kwaliteitscertificaat
    • de vereniging voor persoonsgerichte psychotherapie VPeP (zie ook https://www.vpep.nl)
Indien u dit wenst kunt u ook zijn zogenoemde Kwaliteitsstatuut op de praktijk inzien.
LVVP-visitatielogo

Bij de Kamer van Koophandel (https://www.kvk.nl) is de inschrijving alsvolgt: Psychologen Zuiderpark Marcel Gerrits Jans, inschrijfnummer 50489445

Wij werken met een aantal collega psychologen, psychotherapeuten, huisartsen en GGZ-praktijkondersteuners in Groningen samen. Daarnaast is er een grote groep huisartsen die af en toe naar onze praktijk verwijst.

Met collega GZ psychologen en/of psychotherapeuten vindt regelmatig intervisie (collegiaal overleg) plaats, bij- en nascholing wordt gevolgd om aan de kwaliteitseisen te blijven voldoen.

Ons beleid is om de verwijzer schriftelijk op de hoogte te houden van de behandeling. Dit houdt in dat bij aanvang en bij afronding de verwijzer een terugkoppeling ontvangt. Tevens wordt doorgaans een behandelplan meegezonden. Dit kan alleen plaatsvinden wanneer u schriftelijk toestemming heeft gegeven dat de verwijzer informatie mag ontvangen.

Zonodig kan telefonisch overleg met de verwijzer plaatsvinden (als u dat goed vindt).

Het is sowieso goed om te weten dat wij ons houden aan de privacy-wetgeving van de AVG. Dat betekent dat uw gegevens alleen kunnen worden doorgegeven (aan bijvoorbeeld een bedrijfsarts) als u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Ook werken wij alleen samen met partijen die zelf een beroepsgeheim hebben of gecertificeerd diensten verlenen, zoals bijvoorbeeld een registeraccountant.

Marcel Gerrits Jans is lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), gevestigd te Amsterdam. Dit betekent dat hij gebonden is aan de kwaliteitseisen die de beroepscode van het NIP heeft vastgelegd.

Meer informatie hierover leest u hier (onder het hoofdstuk beroepscode):

http://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/

20210721_190251