Twee types zorg, welke door de zorgverzekeraar worden vergoed:

Basis zorg (GB GGZ): de Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met licht tot matig ernstige, niet- complexe psychologische problemen. De behandeling is in het algemeen kortdurend. De psycholoog zal eerst een intake met u doen en met u bespreken hoeveel gesprekken er ongeveer verwacht worden om u te kunnen helpen.

Constateert de psycholoog dat u niet binnen de basis zorg geholpen kan of mag worden, dan wordt u terug verwezen. Mogelijk is dan een verwijzing naar de S GGZ nodig (zie hieronder) of is juist de hulp die de praktijkondersteuner van uw huisarts kan bieden voldoende. Het kan dus voorkomen dat u ondanks een huisartsverwijzing toch niet voor vergoeding in aanmerking komt; wel wordt de intake altijd vergoed, ook als de psycholoog geen stoornis kan vaststellen (dit valt onder Transitie-Onvolledig traject: zie vergoedingen en kosten).

Specialistische Zorg (S GGZ): deze zorg richt zich op het behandelen van complexere problematiek, waarbij de problemen op meerdere psychologische en sociale gebieden liggen. Deze behandelingen vergen doorgaans meer tijd en gespecialiseerde behandelvormen.

In eerste instantie zal uw huisarts of praktijkondersteuner een inschatting maken of specialistische GGZ voor u geïndiceerd is. De psycholoog-psychotherapeut aan onze praktijk onderzoekt samen met u of die inschatting juist is. Hier geldt net als binnen de basis GGZ dat een terugverwijzing naar de huisarts/praktijkondersteuner mogelijk is, wanneer uw problematiek daar aanleiding toe geeft. Alles wat er geadviseerd wordt zal altijd goed worden onderbouwd.

Voor beide typen zorg is een verwijzing van de huisarts/praktijkondersteuner verplicht.

Niet vergoede zorg:

Zelf betalen: U kunt de gesprekken ook zelf betalen, wanneer uw problematiek bijvoorbeeld niet in aanmerking komt voor vergoeding vanuit de zorgverzekeraar. Of u wilt een advies of een consultatie rondom bijvoorbeeld uw relatie, een levenssituatie, beroep of studie.

Een consult van circa 50 minuten kost 85 euro (OZP tarief).